Vstupujete do interaktivní aplikace, v níž jsou vám k dispozici v grafické a tabulkové podobě české výsledky z poslední vlny mezinárodního šetření studentů a studentek vysokých škol EUROSTUDENT VII. V České republice výzkum mezi studenty a studentkami bakalářských a magisterských studijních programů probíhal na konci letního semestru (v průběhu května a června) akademického roku 2018/2019. Výzkumu se zúčastnila většina veřejných vysokých škol a podstatná část soukromých vysokých škol.

Databáze bude postupně doplňována o další témata. Podrobnější informace k českému šetření můžete nalézt v  Poznámkách výzkumníků, které se nalézají v menu na levé straně obrazovky. Ve stejném menu jsou k dispozici také další stáhnutelné materiály, které se týkají šetření (např. studie na vybraná témata).

19.350+

Zúčastnění studenti

60+

Vzdělávací instituce

25 let

Průměrný věk studentů

20+

Města v České republice

Typ programu (%)

  • Studenti

Studijní obory (%)

  • Top 5 nejvíce zastoupených studijních oborů

Města

Praha
44%
Brno
17%
Ostrava
7%
České Budějov.
6%
Ústí nad Labem
5%
Olomouc
4%
Hradec Králové
4%
© 2020-2021  Centrum pro studium vysokého školství. Vyvinul